Cà Phê Blended Số 7

215.000

Cà phê Blended số 7 rang mộc nguyên chất là dòng sản phẩm đặc biệt của Hương Việt Coffee. Với tỷ lệ phối trộn 70% Arabica và 30% Robusta

Cà Phê Blended Số 7
Cà Phê Blended Số 7

215.000